تکنیک استفاده از دست

میتوانید دستتان را به رنگ انگشتی آغشته کنید سپس آنها را روی کاغذ قرار دهید اثر ایجاد شده از دستتان را با کمک خلاقیت های ذهنی تان به شکل...

بیشتر بخوانید