فهرست مشاغلی که شامل مهلت دو ماهه بیمه می شوند

فهرست مشاغلی که شامل مهلت دو ماهه بیمه می شوند عبارتند از: • مراکز آموزشی، آموزشگاهها و مهد کودکها (به غیر از مدارس، دانشگاهها و موس...

بیشتر بخوانید