تکنیک چاپ

شما میتوانید در این تکنیک چند برگ را برداشته و با آبرنگ روی آن ها را رنگ بزنید، سپس روی کاغذ قرار دهید و کمی فشار دهید تا طرح روی برگ ک...

بیشتر بخوانید

تکنیک نمک

شما میتوانید طرح مورد نظر خود را با آبرنگ بکشید و قسمت هایی که میخواهید رنگ کمتری داشته باشد (مثل تصویری که دارای منظره ابر است)را نمک...

بیشتر بخوانید

آبرنگ تکنیک سایه روشن

میتوانید با استفاده از آبرنگ سایه روشن داشته باشید.به عنوان مثال قسمت های تیره را رنگ های با مقدار آب کم تری ترکیب کنید و قسمت هایی که ...

بیشتر بخوانید