مداد های طراحی آریا سری آرتیست
9fc4bd4c-7a60-4824-b7e5-525752845e31

درباره:

زندگینامه هنری رافائلزندگینامه هنری رافائل

رافائل سانتسیو که اغلب با اسم کوچک مورد خطاب قرار گرفته و با این نام
از بزرگترین نقاشان و معماران دوران رنسانس متاخر بوده است.در جهان
مشهور می باشد یکی
آثار این نقاش بزرگ به دلیل فرم های بسیار زیبا و روان
(ترکیب بندی های استثنایی و گرایشات نئوپلاتونیک (نو افلاطونی
… که تلاش در راه بیان عظمت فیگور

ون گوک: از مشهورترین نقاشان تاریخ هنر است که در عمر ٣٧ساله اش فقط یکی از کارهایش به فروش رفت»
و با حس هنرمندی شکست خورده به زندگی اش پایان داد.
روزنامه ی «هافینگتون پست » در گزارشی هشت نکته ی ناگفته از زندگی «ون سان ون گوک» نابغه ی هلندی را بازگو کرده است

آبرنگ

آبرنگ

آبرنگ

مدادرنگی

مدادرنگی

مدادرنگی

مداد آبرنگى آریا سرى آرتیست

ساختار این مدادرنگ ىها به گون هاى است که هردو کاربرد مداد رنگى و آبرنگ را داشته باشد.
یعنى هم به صورت خشک و به عنوان مداد و هم در تماس با آب و به عنوان آبرنگ قابل استفاده هستند.
تفاوت مداد رنگى آبرنگى با سایر مداد رنگ ىها در قابلیت حل شدن آن در آب است.
بنابراین م ىتوان آ نها را با آب پاك کرد.ساختار این مدادرنگ ىها به گون هاى است که هردو کاربرد مداد رنگى و آبرنگ را داشته باشد.
یعنى هم به صورت خشک و به عنوان مداد و هم در تماس با آب و به عنوان آبرنگ قابل استفاده هستند.
تفاوت مداد رنگى آبرنگى با سایر مداد رنگ ىها در قابلیت حل شدن آن در آب است.
بنابراین م ىتوان آ نها را با آب پاك کرد.

31a2bf7b-d268-4e9b-8831-7d49aa90b9d8

مداد هاى طراحى آریا سرى آرتیست

ویژگى هاى مدادهاى گرافیتى آرتیست: مناسب براى نوشتن، طراحى و اسکچ
مغزى بسیار مقاوم در برابر شکستن، بدنه پوشیده شده با ورنى ضد آب
و کیفیت بسیار بالا SV موجود در ۱۲ سختى مختلف، داراى مغزى

ویژگى هاى مدادهاى گرافیتى آرتیست: مناسب براى نوشتن، طراحى و اسکچ
مغزى بسیار مقاوم در برابر شکستن، بدنه پوشیده شده با ورنى ضد آب
و کیفیت بسیار بالا SV موجود در ۱۲ سختى مختلف، داراى مغزى

 

مداد آبرنگی آریا

ویژگى هاى مداد رنگى هاى آریا سرى آرتیست: تنوع رنگى بالا مداد هاى رنگى
چرب بودن و روان بودن فوق العاده، و داشتن مغزى نرم مداد ها رنگ هاى غلیظ
و پر رنگى را روى سطوح بر جا مى گذارد

ویژگى هاى مداد رنگى هاى آریا سرى آرتیست: تنوع رنگى بالا مداد هاى رنگى
چرب بودن و روان بودن فوق العاده، و داشتن مغزى نرم مداد ها رنگ هاى غلیظ
و پر رنگى را روى سطوح بر جا مى گذارد